địa điểm chơi xuân

chua but thap

Du hí ngày xuân: chùa Bút Tháp

Lời tựa: Việt Nam là đất nước với hơn 4000 năm lịch sử, lại nằm trên con đường thông thương quốc tế nên Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc. Với địa thế nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chạy dài dọc theo bờ biển và địa hình đa dạng, more »