Hotline
0938.921.421

04/07/2019

Có những người đối tốt với bạn, vì họ trân trọng, yêu quý bạn. Ngàn vạn lần đừng lấy tấm lòng đó của họ mà hoang xài phung phí, cho rằng họ sẽ mãi mãi không ghét bỏ bạn. Dù tốt đến mấy, họ cũng chỉ là con người, và con người thì đều có giới hạn!


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn