Hotline
0938.921.421

17/07/2019

Này người thương! 

Người đời học nói. Ta học làm thinh
Người đời học văn minh. Ta học đạo đức
Người đời si mê. Ta học tỉnh thức.
Người đời học nhớ. Ta tập cách quên
Người đời ngó lên. Ta tập nhìn xuống
Người đời hối hả. Ta giữ bình yên.


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn