Hotline
0938.921.421

09/07/2019

nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi, người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước giùm bạn được. 


Hãy tự thắp đuốc lên mà đi ! (Buddha)

#ocuaso
#thichtamnguyen


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn