Hotline
0938.921.421

11/07/2019

Tỉnh tâm soi xét lại mình.
Đã an đã tịnh đã bình hay chưa?
Hay còn sớm nắng chiều mưa
Vì danh vì lợi sớm trưa muộn phiền.


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn