Hotline
0938.921.421

04/07/2019

trưởng thành không phải là trái tim già đi trước sóng gió cuộc đời. Trưởng thành là sau tất cả những tổn thương. Trái tim vẫn khao khát được đập những nhịp yêu thương như phút đầu tiên bắt đầu sự sống.

#chieuta
#thichtamnguyen
#fotoVietTien


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn