Hotline
0938.921.421

02/08/2019

Đẹp không phải ở bộ áo quần, đẹp ở những điều học được.

Cao không phải từ dưới lên trên, cao là ở trong nhân cách :3


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn