Hotline
0938.921.421

28/12/2019

Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình, sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương, tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình, lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu - nếu có lòng, sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu.


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn