Hotline
0938.921.421

16/01/2020Gặp gỡ nhiều người thì biết sự đáng quý của tình bạn
Va vấp nhiều thì biết được sự đáng quý của hiểu biết
Thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của tư tưởng
Thành công nhiều thì biết được sự đáng quý của dũng khí
Mâu thuẫn nhiều thì biết sự đáng quý của ý chí

Không thuận mắt nhiều thì biết sự đáng quý của tu dưỡng
Nịnh nọt nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành
Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ
Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh!
Kiếp người rất ngắn, hãy cảm ơn vì mình đang được sống, bạn mới có thể cảm nhận được những điều mỹ hảo của cuộc đời này…

0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn