Hotline
0938.921.421

11/02/2020

mây đi tan bóng lưng trời,
người đi tan cuộc mộng đời huyễn du,
nối nhau về bến thiên thu,
xá chi được mất bụi mù thế gian.


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn