Hotline
0938.921.421

04/03/2020

Khi con người ta vẫn còn trên đời...

Tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội

Nhưng thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau 1 lần, ít đi 1 lần!


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn