Hotline
0938.921.421

02/03/2020


người từ vô tận tái sinh,
Đi qua trần thế mang tình nhân gian,
Rồi từ giấc mộng vừa tan,
Quê hương một độ bàng hoàng ra đi,
Ngày về bạc tóc hài nhi,
Nắng chiều rủ xuống thầm thì trên vai,
Giã từ giấc mộng Thiên Thai,
Vô biên ngày ấy Như Lai gọi về.

( Bùi Giáng) 


0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn