Hotline
0938.921.421

21/04/2020Đời người là những lần gặp gỡ, có những cuộc găp gỡ sẽ khiến chúng ta hạnh phúc; nhưng cũng có một vài sự gặp gỡ sẽ giúp chúng ta trưởng thành...
Thế gian này chẳng có cuộc hội ngộ nào là vô cớ, yêu hận tình thù, hỉ nộ ái ố, đều có nguyên do.
Mà mỗi lần gặp gỡ, hoặc ít hoặc nhiều sẽ dạy bạn một vài điều gì đó: Đau đớn dạy bạn cách kiên cường; mất đi dạy bạn cách trân trọng; phản bội dạy bạn cách trưởng thành và khó khăn sẽ dạy bạn cách nỗ lực.

0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn