Hotline
0938.921.421

30/05/2020Nếu bạn là người an lạc, trầm tĩnh, từ ái, chánh niệm và hiểu biết..., bạn có thể rất mãn nguyện với bản thân mình. 

Dù mọi người có coi trọng, có đánh giá cao bạn hay không, đối với bạn cũng chẳng thành vấn đề. 

Sự mãn nguyện của bạn được thể hiện trong cách bạn sống cuộc đời mình, bạn sẽ không còn sợ người khác không kính trọng bởi vì bạn không cần địa vị cao nữa. 

Chừng nào chúng ta còn bám víu vào địa vị hay chức vụ của mình, chừng đó chúng ta vẫn còn phải sống trong nỗi lo sợ và bất an.

0 Reviews:

Đăng nhận xét

Nhang.com.vn